↠ Sử Trung Quốc || ↠ PDF Download by â Nguyễn Hiến Lê

By Nguyễn Hiến Lê | Comments: ( 938 ) | Date: ( Nov 19, 2019 )

L n n y v i b S Trung Qu c, Nguy n Hi n L u t tr tu v d ng c ng nhi u h n C th n i d y l m t t c ph m l n cu i i c a ng, v ng b ra r t nhi u c ng s c v th i gian cho c ng tr nh n y.Nh tr n n i, y l m t t p i th nh s h c c a t c gi Su t m y ng n n m l ch s Trung Qu c y bi n ng, c ng t ng k t l i kho ng 1000 trang in N i L n n y v i b S Trung Qu c, Nguy n Hi n L u t tr tu v d ng c ng nhi u h n C th n i d y l m t t c ph m l n cu i i c a ng, v ng b ra r t nhi u c ng s c v th i gian cho c ng tr nh n y.Nh tr n n i, y l m t t p i th nh s h c c a t c gi Su t m y ng n n m l ch s Trung Qu c y bi n ng, c ng t ng k t l i kho ng 1000 trang in N i v l ng th 1000 trang n y kh ng th n o v c to n di n m t t ng quan l ch s Trung Hoa h n m y ng n n m l p qu c, ki n qu c r i Hoa h a H n h a c c d n t c kh c, nh t l c c r ph ng B c, m t th i b ch chi n b ch th ng tr n ph n l n l c a u Nh ng v i dung l ng khi m n y, t c gi ph c th o c i n m o c a chi u d i l ch s Trung Qu c T c ph m n y kh ng nh ng c t c gi tr nh b y c c s ki n l ch s su t c kh ng gian v th i gian v i y s li u v ch ng c khoa h c m c n o s u c b d y l ch s n n v n minh c nh t v l u d i nh t c a nh n lo i.Qua t c ph m, t c gi gi p ch ng ta t m hi u v to n b l ch s Trung Qu c, nh t l giai o n hi n i, m t c ch y h n D a v o nh ng t i li u t ng i m i c bi t l tham kh o t c ph m c c h c gi , s gia T y ph ng v Trung Qu c, ng ph c h a c m t to n c nh l ch s Trung Qu c t th i huy n s t i hi n i v t n n n m 1982 M t i m c o c a b s ch n y nh tr n n i, t c gi kh ng nh ng v c dung m o s Trung Qu c m c n o s u c b n ch t c a n n v n minh s y D n t c Trung Hoa l m t d n t c c m t n n v n minh v c ng c c infiniment originale Tuy ra i sau m t v i n n v n minh kh c nh ng t n t i l u nh t cho t i ng y nay Kho ng 3000 n m tr c, h c m t t ch c x h i ch t ch , m t t n gi o c t nh c ch x h i nh t l c m t l i ch vi t t ng h nh v ch nh nh l i ch vi t n y ch H n m h th ng nh t c m t t n c bao la v i h ng tr m d n t c kh c nhau V c ng ch nh n n v n minh y h Hoa h a c c c n n v n minh kh c, c c t n gi o kh c, c c h c thuy t kh c tr th nh m u s c Trung Hoa m c c n n v n minh kh c kh ng c c.Ch nh kh a c nh n y, t c gi l m n i b t c v n minh s Trung Qu c trong c ng ng v n h a, c nh h ng t nhi u n n n v n h a m n t Nho Ph t ng i u c th y r qua c ch ph n t ch, nh gi c a t c gi i v i l ch s Trung Qu c u c ng l i u n i b t trong g n 1000 trang in m c c b s kh c ch a n u c


 • Title: Sử Trung Quốc
 • Author: Nguyễn Hiến Lê
 • ISBN: null
 • Page: 169
 • Format: None

About Author:

Nguyễn Hiến Lê

Nguy n Hi n L sinh n m 1912 t i H N i m t n m 1984 t i S i G n l m t h c gi , d ch gi , nh gi o d c v ho t ng v n h a n i ti ng Sinh th i, ng vi t v d ch r t nhi u s ch kho ng ch ng 120 t c ph m s ng t c, bi n so n v d ch thu t thu c nhi u l nh v c kh c nhau nh gi o d c, v n h c, ng h c, tri t h c, l ch s , du k , g ng danh nh n, ch nh tr , kinh tComments Sử Trung Quốc

 • linhtalinhtinh

  Khi tìm thông tin về cuốn sách này trên mạng, tôi rất vất vả không hiểu nó dài trên 800 trang (một nguồn ghi như vậy), hay là tới cả nghìn trang (như lời bạt). Dù sao thì đây cũng là một cuốn sách rất đồ sộ.Và tôi ban đầu cho rằng sự đồ sộ như vậy là liệu có phù hợp với mục đích đọc của mình không? Tôi chỉ cần một sự giới thiệu cơ bản về Trung Quốc, nước láng giềng. Dĩ nhi [...]


 • Trịnh Ngọc Thìn

  Sách viết đầy đủ, chi tiết về lịch sử Trung Quốc.


Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • ↠ Sử Trung Quốc || ↠ PDF Download by â Nguyễn Hiến Lê
  169 Nguyễn Hiến Lê
 • thumbnail Title: ↠ Sử Trung Quốc || ↠ PDF Download by â Nguyễn Hiến Lê
  Posted by:Nguyễn Hiến Lê
  Published :2019-08-21T16:36:08+00:00