Best Read [Ayla Kutlu] ✓ Bir Göçmen Kuştu O || [Science Book] PDF ☆

By Ayla Kutlu | Comments: ( 783 ) | Date: ( May 30, 2020 )

Ayla Kutlu nun kendi deyi iyle, k k ya ta topra ndan kopar lan ve g men ku olmaktan kurtulamayan bir adam, Adil Emir Bey Bir Osmanl ayd n Adil Emir Bey in ya am yk s Bir G men Ku tu O Ayla Kutlu Fazla politize bir kitap olsun istemedi im i in daha ok kad nlara yans yan b l m yle verdim onun ya am n diyor Osmanl n n son d neminden Cumhuriyetin ilk y llAyla Kutlu nun kendi deyi iyle, k k ya ta topra ndan kopar lan ve g men ku olmaktan kurtulamayan bir adam, Adil Emir Bey Bir Osmanl ayd n Adil Emir Bey in ya am yk s Bir G men Ku tu O Ayla Kutlu Fazla politize bir kitap olsun istemedi im i in daha ok kad nlara yans yan b l m yle verdim onun ya am n diyor Osmanl n n son d neminden Cumhuriyetin ilk y llar na de in uzanan bir zaman dilimi i ine olaylar yerle tiriyor Ayla Kutlu, bu s re i inde ge en olaylar bir tarih i gibi izleyip ara t rd ktan sonra, romanc ustal yla kaleme al yor.


 • Title: Bir Göçmen Kuştu O
 • Author: Ayla Kutlu
 • ISBN: 9789754946147
 • Page: 384
 • Format: Paperback

About Author:

Ayla Kutlu

Ayla Kutlu, 15 A ustos 1938 de Antakya da do du lk renimini Antakya ve skenderun da, orta renimini skenderun, Gaziantep ve Antakya da yapt Siyasal Bilgiler Fak ltesi ni bitirdi 1960 Burslu olarak okudu u i leri Bakanl n n merkez rg t nde g rev ald E itim y neticili i, organizasyon ve metod konular nda ek renim g rd e itli bask d nemlerinden ge erken, g revlerinden uzakla t r ld Devlet statistik Enstit s , Ba bakanl k, T.C Ziraat Bankas Genel M d rl nde st d zey g revlerde bulundu Yazarl , zg r nsan dergisinde yazd kitap tan tma yaz lar ve yk leri ile ba lad 1976 lk kitab Ka tan 1979 sonra art arda kitaplar yay mland 1980 y l nda emeklili ini istedi.Comments Bir Göçmen Kuştu O

 • Benan

  Kafkasya'dan Anadolu'ya küçük yaşlarda göç etmek zorunda kalan bir mebusun yaşamını anlatıyor. Büyük bir kısmını 93 harbinden 1941 yılına kadar olan zaman aralığı oluşturuyor. Bazı siyasi olaylar, dönemlerinin ruhunu yansıtmada başarılı bir şekilde kullanılmış romanda. 93 harbi, birinci dünya savaşı, istiklâl mahkemeleri, ikinci dünya savaşı gibi olaylar, çok ayrıntılı işlenmese de en tartışmalı yanları ile ele alınmış. Roman bu yönü ile, bu ol [...]


 • Ayse Sasmazel

  Ne kadar eksikmiş hayatım Ayla Kutlu’yu okumadan önce.


 • Nihal Çolpankan

  Osmanlı'nın son dönemlerinde Çeçenlerin yaşadığı zulümlerden alıp Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar getiren, ikinci dünya savaşı öncesinde sona eren bir roman. Tüm bu gerçek tarihin içinde naif roman karakterlerinin yaşadıkları naif aşk hikayeleri Özellikle de kadınların yaşadıkları, yaşamak zorunda kaldıkları yaşam öyküleri Hem roman hem tarih okumak isteyenlere öneririrm.


 • Leyla Atçeken

  Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarını Emir Bey ve ailesi zemininde anlatan sıkılmadan okuyacağınız bir roman. Devam romanı Emir Bey ve Kızları'nı da okumak için sabırsızlanıyorum.


 • Ayse

  Göç hikayeleri sevenler için okunmaya değer.


Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • Best Read [Ayla Kutlu] ✓ Bir Göçmen Kuştu O || [Science Book] PDF ☆
  384 Ayla Kutlu
 • thumbnail Title: Best Read [Ayla Kutlu] ✓ Bir Göçmen Kuştu O || [Science Book] PDF ☆
  Posted by:Ayla Kutlu
  Published :2019-01-22T05:18:51+00:00